Hlavné menu

Výkon práce v zahraničí

Zamestnanec má výkon práce v zahraničí, ak je v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v zahraničí .

Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve ďalej uvedie:

 • dobu výkonu práce v cudzine,
 • menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,
 • ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,
 • prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec sa počas obdobia, na ktoré má dohodnuté miesto výkonu práce v cudzine, zdržiava v cudzej krajine.

Výkon práce v zahraničí upravuje § 44a Zákonníka práce.

Zamestnanec, ktorý má v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v zahraničí, má nárok na náhradu výdavkov v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste:

 • za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť
  Ide o náhradu  výdavkov za dve cesty. Cesta do miesta výkonu práce a posledná cesta v súvislosti s návratom zamestnanca z miesta výkonu práce v zahraničí.
 • pri pracovných cestách v zahraničí.


Pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky patria zamestnancovi za čas strávený na území Slovenskej republiky náhrady ako pri tuzemskej pracovnej ceste.

§ 18 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zamestnancovi pri vyslaní na výkon práce v zahraničí môže zamestnávateľ poskytnúť tieto nenárokové náhrady:

 • iné a vyššie náhrady,
 • náhrada výdavkov za rodinných príslušníkov.

Iné a vyššie náhrady môžu podľa § 9 zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách aplikovať  len  zamestnávatelia, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Náhrada výdavkov za rodinných príslušníkov

Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca (§ 2 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z.), možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu

 • preukázaných cestovných výdavkov,
 • preukázaných ubytovacích výdavkov a
 • preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, ktoré vznikli týmto osobám.

Nasledovaním sa rozumie aj cestovanie súčasne so zamestnancom do miesta výkonu práce v zahraničí a späť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk