Hlavné menu

Nenárokové náhrady pri výkone práce v zahraničí

Zamestnancovi pri vyslaní na výkon práce v zahraničí môže zamestnávateľ poskytnúť tieto nenárokové náhrady :

  • iné a vyššie náhrady,
  • náhrada výdavkov za rodinných príslušníkov.

Iné a vyššie náhrady môžu podľa § 9 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách aplikovať len zamestnávatelia, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Náhrada výdavkov za rodinných príslušníkov

Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca (§ 2 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z.), možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu

  • preukázaných cestovných výdavkov,
  • preukázaných ubytovacích výdavkov a
  • preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, ktoré vznikli týmto osobám.

Nasledovaním sa rozumie aj cestovanie súčasne so zamestnancom do miesta výkonu práce v zahraničí a späť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk