Hlavné menu

Rozsah nenárokových náhrad

Zamestnancovi pri vyslaní na tuzemkú pracovnú cestu môže zamestnávateľ poskytnúť tieto nenárokové náhrady :

  • stravné alebo bezplatné stravovanie (§ 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách),
  • iné a vyššie náhrady (§ 9 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách).


Stravné alebo bezplatné stravovanie pri tuzemskej pracovnej ceste kratšej ako 5 hodín:

  • stravné v peňažnom plnení až do sumy stravného ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • bezplatné stravovanie (napr. bezplatný obed).


Iné a vyššie náhrady môžu aplikovať len zamestnávatelia, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa Zákonníka práce (§ 9 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách).

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk