Hlavné menu

Rozsah nenárokových náhrad

Zamestnancovi pri vyslaní na tuzemskú pracovnú cestu môže zamestnávateľ poskytnúť tieto nenárokové náhrady :

  • stravné alebo bezplatné stravovanie (§ 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách),
  • iné a vyššie náhrady (§ 9 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách).


Stravné alebo bezplatné stravovanie pri tuzemskej pracovnej ceste kratšej ako 5 hodín:

  • stravné v peňažnom plnení až do sumy stravného ustanovené pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa opatrenia MPSVRSR č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného najviac do sumy 7,80 eura).
  • bezplatné stravovanie (napr. bezplatný obed).


Iné a vyššie náhrady môžu aplikovať len zamestnávatelia, ktorí odmeňujú zamestnancov podľa Zákonníka práce (§ 9 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk