Hlavné menu

Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Zamestnanec má nárok na náhradu výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie za týchto podmienok:

  • pri zahraničných pracovných cestách, ktoré sú vykonávané do tropických oblastí alebo do inak zdravotne obtiažných oblastí a
  • očkovanie do týchto oblastí je povinné alebo odporúčané Svetovou zdravot­níckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 11 ods.1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk