Hlavné menu

Sumy minimálnej mzdy

Sumy minimálnej mzdy na rok 2024

sú nasledovné:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 750 eur a

  • hodinová minimálna mzda vo výške 4,310 eura.

Predmetné sumy minimálnej mzdy na rok 2024 boli zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z.

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2023 boli zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 300/2022 Z. z., nasledovne:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 700 eur a
  • hodinová minimálna mzda vo výške 4,023 eura.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk