Hlavné menu

Minimálne mzdové nároky

Sumy minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác . Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).

V roku 2021 je nárast minimálnych mzdových nárokov pre každý stupeň náročnosti práce v porovnaní s rokom 2020 rovnaký, t. j. bez ohľadu na náročnosť vykonávanej práce pri každom stupni náročnosti práce vzrastie minimálny mzdový nárok o rovnakú sumu, ktorá zodpovedá nárastu minimálnej mzdy, t. j. v danom prípade nárast o sumu 43 eur. V ďalších rokoch nárast minimálnych mzdových nárokov bude naviazaný výlučne na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou pre výpočet bude stále suma 580 eur (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2,0) a k tejto sume sa v jednotlivých rokoch pripočíta suma, ktorá bude nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580 eur) a sumou mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku za mesiac.

Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovnému miestu porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest.

Príloha č. 1 k Zákonníku práce (.PDF)

Sumy minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v:

 

Sumy minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest

 • v eurách za hodinu pre  ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín a 

 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času

sú od 1. januára 2021 nasledovné:  

Stupeň náročnosti pracovného  miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sumy v eurách pre ustanovený pracovný čas  40 hodín týždenne Mesačné sumy v eurách
1 1,0 3,580 623,00
2 1,2 4,247 739,00
3 1,4 4,914 855,00
4 1,6 5,580 971,00
5 1,8 6,247 1 087,00
6 2,0 6,914 1 203,00

Sumy minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest

 • v eurách za hodinu pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín a
 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


  boli v roku 2020 nasledovné:

  Stupeň náročnosti pracovného  miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sumy v eurách pre ustanovený pracovný čas  40 hodín týždenne Mesačné sumy v eurách
  1 1,0 3,3330 580,00
  2 1,2 3,9996 696,00
  3 1,4 4,6662 812,00
  4 1,6 5,3328 928,00
  5 1,8 5,9994 1 044,00
  6 2,0 6,6660 1 160,00

   

 

 

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk