Hlavné menu

Minimálne mzdové nároky

Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác . Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).


Sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti .


Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovnému miestu porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest.

Príloha č. 1 k Zákonníku práce (.PDF)

 Sadzby minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v:

 

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy

 • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
 • v eurách za mesiac (mesačné sadzby) pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času

Sem vložte text

 
sú od 1. januára 2020 nasledovné:
  

Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas   Mesačné sadzby v eurách
40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
1 1,0 3,3330 3,4405 3,5552 580,00
2 1,2 3,9996 4,1286 4,2662 696,00
3 1,4 4,6662 4,8167 4,9773 812,00
4 1,6 5,3328 5,5048 5,6883 928,00
5 1,8 5,9994 6,1929 6,3994 1044,00
6 2,0 6,6660 6,8810 7,1104 1160,00

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy

 • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a 
 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


  boli v roku 2019 nasledovné:

  Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas   Mesačné sadzby v eurách
  40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
  1 1,0 2,9890 3,0854 3,1883 520,00
  2 1,2 3,5868 3,7025 3,8259 624,00
  3 1,4 4,1846 4,3196 4,4636 728,00
  4 1,6 4,7824 4,9367 5,1012 832,00
  5 1,8 5,3802 5,5538 5,7389 936,00
  6 2,0 5,9780 6,1708 6,3765 1040,00

 

 

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk