Hlavné menu

Minimálne mzdové nároky

Sumy minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác . Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).

Od roku 2021 je nárast minimálnych mzdových nárokov pre každý stupeň náročnosti práce v porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnaký, t. j. bez ohľadu na náročnosť vykonávanej práce pri každom stupni náročnosti práce vzrastie minimálny mzdový nárok o rovnakú sumu, ktorá zodpovedá nárastu minimálnej mzdy.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku za mesiac.

Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovnému miestu porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest.

Príloha č. 1 k Zákonníku práce (.PDF)

Sumy minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v:

 

Sumy minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest

 • v eurách za hodinu pre  ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín a 

 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času

sú od 1. januára 2023 nasledovné:  

Stupeň náročnosti pracovného  miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sumy v eurách pre ustanovený pracovný čas  40 hodín týždenne Mesačné sumy v eurách
1 1,0 4,023 700,00
2 1,2 4,690 816,00
3 1,4 5,356 932,00
4 1,6 6,023 1 048,00
5 1,8 6,690 1 164,00
6 2,0 7,356 1 280,00

Sumy minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest

 • v eurách za hodinu pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín a
 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


  boli v roku 2022 nasledovné:

  Stupeň náročnosti pracovného  miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sumy v eurách pre ustanovený pracovný čas  40 hodín týždenne Mesačné sumy v eurách
  1 1,0 3,713 646,00
  2 1,2 4,379 762,00
  3 1,4 5,046 878,00
  4 1,6 5,713 994,00
  5 1,8 6,379 1 110,00
  6 2,0 7,046 1 226,00

   

 

 

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk