Hlavné menu

Sumy v roku 2023

Sumy minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest

  • v eurách za hodinu pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín a

  • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času

boli v roku 2023 nasledovné:

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sumy v eurách pre ustanovený pracovný čas 40 hodín týždenne Mesačné sumy v eurách
1 1,0 4,023 700,00
2 1,2 4,690 816,00
3 1,4 5,356 932,00
4 1,6 6,023 1 048,00
5 1,8 6,690 1 164,00
6 2,0 7,356 1 280,00
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk