Hlavné menu

Dovolenka

Nárok na dovolenku majú všetci starostovia a primátori . Nie je rozhodujúce, či funkciu vykonávajú v plnom rozsahu alebo na úväzok. Dovolenka patrí starostovi a primátorovi v rozsahu podľa Zákonníka práce alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa.

Základná výmera dovolenky sú 4 týždne , vo výmere 5 týždňov patrí starostovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

Nárok na dovolenku vzniká aj starostovi (primátorovi) , ktorý v čase kandidovania na svoju funkciu nemal zamestnávateľa alebo bol:

  • podnikateľom,
  • nezamestnaný
  • alebo dôchodca.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk