Hlavné menu

Žiadateľ

Žiadateľom o dotáciu môže byť:

  • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
  • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,
  • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
  • v odôvodnených prípadoch materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje materská alebo základná škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy spolu s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk