Hlavné menu

Archív opatrení OP FEAD

Opatrenie 1: Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Aktualizácia č. 1

Aktualizácia č. 2

Aktualizácia č. 3

Aktualizácia č. 4

Aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 6

Aktualizácia č. 7

Aktualizácia č. 8

Aktualizácia č. 9

Aktualizácia č. 10

Opatrenie 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Aktualizácia č. 1

Aktualizácia č. 2

Aktualizácia č. 3

Aktualizácia č. 4

Aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 6

Aktualizácia č. 7

Opatrenie 3: Podpora distribúcie darovaných potravín

Opatrenie 4: Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

Aktualizácia č. 1

Aktualizácia č. 2

Aktualizácia č. 3

Aktualizácia č. 4

Aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 6


Aktualizácia č. 7

Aktualizácia č. 8

Aktualizácia č. 9

Aktualizácia č. 10

Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. - účinný od 20. 09. 2017 do 20. 07. 2018 (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk