Hlavné menu

Zánik nároku

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk