Hlavné menu

Výška príspevku

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

  • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
  • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk