Hlavné menu

Žiadosť o príspevok

Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa – dieťa narodené po 1.4.2022

Informácie o narodení dieťaťa budú automaticky dostupné z registra fyzických osôb, t. j. uplatnenie nároku prebieha automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti a dokladovania príslušných potvrdení v listinnej/elektronickej podobe občanom.

V prípade dieťaťa narodeného v cudzine (ak nemá ešte vydaný rodný list evidovaný v osobitnej matrike) sa nárok na príspevok môže uplatniť aj doručením úradného prekladu rodného listu/potvrdenia o narodení dieťaťa v cudzine (nevyžaduje sa preklad z českého jazyka) na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk