Hlavné menu

Doplatenie, vrátenie príspevku

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok oprávnenej osobe v nižšej sume , ako patril, rozdiel doplatí do zákonom ustanovenej výšky. Nárok na doplatenie zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku príspevku rodičom v nižšej sume, ako patril.

Ak bol príspevok rodičom vyplatený neprávom:

  • oprávnená osoba je povinná príspevok rodičom vrátiť,
  • nárok na vrátenie príspevku rodičom vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil túto skutočnosť, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku rodičom.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk