Hlavné menu

Konanie o nároku

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok rodičom, nespĺňa podmienky nároku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa jej miesta trvalého pobytu vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku rodičom.

Splnenie podmienok nároku na príspevok rodičom sa zisťuje:

  • k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia troch alebo viac súčasne narodených detí,
  • prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat, ktoré sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat narodených opakovane v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica u dvojčiat, ktoré sa narodili prvé v poradí.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk