Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba je:

  • rodič detí alebo
  • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak sa rodičia nedohodnú , kto z nich uplatní nárok na príspevok, prednostné právo na tento príspevok má matka detí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk