Hlavné menu

Podmienky nároku

Podmienky nároku na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti sú:

  • najmenej tri z troch alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat sú vo veku najviac 15 rokov; u dvojčiat alebo viac súčasne narodených detí, ktoré sa opakovane narodili v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
  • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o vyššie uvedené deti,
  • trvalý pobyt oprávnenej osoby a vyššie uvedených detí na území Slovenskej republiky.

Príspevok sa rodičom poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz.

Nárok na príspevok nevzniká rodičom pri starostlivosti o dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne, ak je jej dôvodom výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk