Hlavné menu

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná:

  • preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok rodičom a na ich výplatu,
  • použiť príspevok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk