Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba , ak:

 • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.


Zárobková činnosť oprávnenej osoby je:

 • činnosť, z ktorej je oprávnená osoba povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,
 • činnosť, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu a
 • činnosť, ktorá podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká :

 • pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine,
 • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk