Hlavné menu

Starostlivosť o dieťa

Starostlivosť o dieťa je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu a práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva:

 • v rodinnom prostredí dieťaťa,
 • v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
 • v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.


Poskytovateľ starostlivosti o dieťa je:

 • zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov (školský zákon),
 • iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu ( z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby),
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu (z. o živnostenskom podnikaní),
 • iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v zákone 561/2008.
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk