Hlavné menu

Zánik nároku

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiaco v od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk