Hlavné menu

Pracovné stretnutie Sekundárnych kontaktných miest a zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 17. 12. 2014 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR konalo spoločné pracovné stretnutie Sekundárnych kontaktných miest (jednotlivých ministerstiev) a zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré organizovalo ministerstvo práce ako Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 

Jedným z bodov programu bolo prerokovanie pripomienok členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím k predbežnému plneniu opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorého základným cieľom je prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku pri implementácií Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk