Hlavné menu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o sumách sociálnych dávok

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o vydanie potvrdenia o sumách sociálnych dávok vyplatených za zadané obdobie. Potvrdenie bude zaslané elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie). Potvrdenie je možné získať aj osobne alebo zaslaním žiadosti na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (tlačivo žiadosti nie je predpísané). V prípade listinnej žiadosti o vydanie potvrdenia o sumách sociálnych dávok je potrebné uviesť údaje, ktoré identifikujú žiadateľa a typ sociálnej dávky, resp. sociálnych dávok a obdobie za ktoré žiadateľ žiada potvrdenie o sumách. Pre potreby overenia pravdivosti údajov v žiadosti a či skutočne žiada o vystavenie potvrdenia oprávnená osoba, bude v prípade listinnej žiadosti potrebná osobná návšteva úradu.
Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

logo e-sluzby Elektronická služba Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sumách sociálnych dávok

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk