Hlavné menu

Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely sprostredkovania zamestnania poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie.

Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie vedený. Žiadosť nie je spoplatnená.

K žiadosti uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov je potrebné priložiť potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania respektíve potvrdenie o účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, originál cestovných lístkov a potvrdenie o prechodnom pobyte (v prípade, ak uchádzač o zamestnanie tento údaj uvedie v tejto žiadosti). Formulár žiadosti a potvrdenia o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania je dostupný v podrobnejších informáciách o službe (odkaz nižšie).

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Žiadosti uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov

Elektronická služba Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk