Hlavné menu

Žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 36 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii je vedený (nie je predpísané tlačivo žiadosti o vyradenie z evidencie). V prípade listinnej žiadosti o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné uviesť údaje, ktoré identifikujú žiadateľa. Pre potreby overenia pravdivosti údajov v žiadosti a či skutočne žiada o vyradenie z evidencie oprávnená osoba, bude v prípade listinnej žiadosti potrebná osobná návšteva úradu. Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Žiadosti o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Elektronická služba Žiadosť o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk