Hlavné menu

Žiadosť o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosti o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie v zmysle § 39 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii je vedený. Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Žiadosti o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Žiadosť o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie

Elektronická služba Žiadosť o vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk