Hlavné menu

21.06.2023

Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenie

Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zverejnili údaje o pracovnom uplatnení absolventov vysokých škôl z roku 2020. V analýze pilotne hodnotili takmer 34-tisíc absolventov – vysokoškolákov, rovnako ich úspešnosť uplatnenia z pohľadu jednotlivých škôl, fakúlt a odborov vysokých škôl na trhu práce na Slovensku.
 

V akademickom roku 2019/2020 skončilo vysokoškolské štúdium 33 824 absolventov, z čoho bolo 20 927 žien (61,9 %) a 12 907 (38,1%) mužov. S výnimkou tretieho stupňa mali medzi absolventami prevahu ženy, čo je podľa autorov analýzy rozšíreným javom naprieč krajinami OECD.

Z analýzy vyplýva, že rozdiel v miere nezamestnanosti medzi absolventami prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania je bezprostredne po ukončení štúdia vysoký. Tento rozdiel sa však v priebehu 12 mesiacov takmer úplne stráca.

Dôležitým indikátorom úspešnosti absolventov vysokých škôl je mzdové ohodnotenie. Priemerná mzda absolventov za prvý polrok 2021 dosiahla 1350 eur. Zatiaľ čo u mužov dosiahla 1499 eur, u žien bola o viac ako 200 eur nižšia a dostala sa na úroveň 1273 eur. Najvyššie príjmy v porovnaní s ostatnými absolventmi dosahovali v prvom polroku roku 2021 absolventi zdravotníckych a technických odborov.

Čo sa týka doby potrebnej na získanie zamestnania, ISP nezistilo zásadné rozdiely medzi jednotlivými vysokoškolskými odbormi. Výnimkou v roku 2020 boli lekárske a farmaceutické odbory. Podľa autorov analýzy sa absolventi týchto odborov integrovali na trh práce najrýchlejšie v porovnaní s ostatnými skupinami absolventov. To, či bol rýchly nástup absolventov lekárskych a farmaceutických odborov na trh práce spôsobený epidémiou COVID alebo či ide o bežný jav, bude podľa analytikov možné zistiť, až keď budú k dispozícii údaje za ďalšie skupiny absolventov.

Viac podrobností a kompletnú analýzu nájdete tu: https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2023/06/Komentar_uplatnenie-VS-2023-06-20.pdf

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk