Hlavné menu

20.03.2017

Aj celková nezamestnanosť už klesla pod 10 %

Celková nezamestnanosť klesla vo februári tohto roka prvýkrát od decembra 2008 pod desať percent a dosiahla úroveň 9,80 %. Úrady práce vtedy evidovali 248 556 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 18 663 menej ako v minulom mesiaci. Ministerstvo pripravuje ďalšie projekty, ktoré pomôžu nezamestnaným ľahšie si nájsť prácu.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti sa vo februári 2017 znížila na 8,39 %, oproti predošlému mesiacu poklesla o 0,25 percentuálneho bodu. Do práce bolo ihneď pripravených nastúpiť 228 665 evidovaných, čo je o 45 537 menej ako pred rokom. Na trh práce odišli najmä dlhodobo nezamestnaní a mladí do 29 rokov. „Som rád, že naďalej pokračuje ten priaznivý trend znižovania počtu ľudí bez práce, čo potvrdzujú aj rastúce čísla zamestnanosti. Sú vytvorené všetky reálne predpoklady pre ďalší pokles nezamestnanosti, čo odhadujú nielen naše, ale aj európske inštitúcie,“ opisuje situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že spomedzi členských krajín Európskej únie zaznamenalo Slovensko šiesty najvyšší medziročný nárast zamestnanosti. „V kategórii 20-64 rokov sme sa dostali na úroveň 70,3 %. V Národnej stratégii zamestnanosti SR sme si stanovili cieľ dosiahnuť zamestnanosť v tejto skupine na úrovni 72 % do roku 2020. Som presvedčený, že pri tomto trende tento výsledok dosiahneme,“ hovorí Ján Richter.

V minulom mesiaci bolo na úradoch práce viac ako 96 500 nezamestnaných evidovaných kratšie ako pol roka. „Reálne predpokladáme, že títo nezamestnaní majú pracovné návyky, skúsenosti či odbornosť a v krátkom čase by sa preto mohli opätovne vrátiť na trh práce,“ približuje minister. Viac ako 12 mesiacov nepracovalo vo februári 130 458 ľudí. „Medziročne ubudlo z evidencie viac ako 36 700 dlhodobo nezamestnaných, z nich bola bez práce viac ako štyri roky približne jedna tretina. To naznačuje, že sa nám darí pracovať aj s touto najťažšie zamestnateľnou skupinou, a to aj vďaka projektom, ktoré sme doteraz pripravili,“ dopĺňa Ján Richter.

Zintenzívniť pomoc pri podpore zamestnávania dlhodobo nezamestnaných majú ďalšie dva národné projekty, ktoré spúšťa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Národný projekt Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trh práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti posilní spoluprácu úradov práce so súkromnými personálnymi agentúrami. „Agentúry budú pracovať s evidovanými dlhodobo nezamestnanými a budú ich umiestňovať priamo k zamestnávateľom. Od úradov práce budú dostávať paušálny príspevok na refundáciu časti nevyhnutných výdavkov spojených s ich zaškoľovaním a prípravou, a to až do výšky 439 eur počas šiestich mesiacov,“ informuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Druhý projekt podporí zamestnávanie v menej rozvinutých okresoch Slovenska. Jednou z aktivít bude poskytovanie príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených nezamestnaných. „Zamestnávateľovi bude úrad práce poskytovať najviac 15 mesiacov príspevok na mzdu zamestnanca, pričom pracovné miesto musí udržať minimálne ďalších päť mesiacov,“ približuje generálny riaditeľ. Podporovať sa bude aj vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov, zakladanie živností a dochádzanie za prácou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk