Hlavné menu

03.04.2013

Aj v minulom roku pracovali stovky ľudí „načierno“

V minulom roku pracovalo „načierno“ 702 osôb. Odhalili ich kontroly zamerané na nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny finalizuje novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. V boji proti tomuto negatívnemu javu majú napomôcť špeciálne jednotky inšpektorov práce, tzv. Kobra. „Pracovníci v jednotkách sa budú venovať výlučne problematike zamestnávania ľudí "načierno". K dispozícii budú 24 hodín denne," informoval minister Richter. Kontroly by tak mali byť efektívnejšie a pravidelnejšie. Novela zavedie aj vyššie pokuty za nelegálnu prácu. "Nechcem uplatňovať len represiu, chcem robiť aj prevenciu. Ale represia je nevyhnutná, aby sa odstrašovali prípady podnikateľov, ktorí by zneužívali zákon a nelegálne zamestnávali ľudí," dodal Ján Richter.

V minulom roku vykonali inšpektori práce 36 509 kontrol, z ktorých bolo 24,11 % zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Spolu udelili 240 pokút v sume 525 400 €. Zamestnanci Inšpektorátu práce kontrolovali najmä zamestnávateľské subjekty s počtom zamestnancov 10 až 49. Najviac načierno pracujúcich však zaznamenali u menších zamestnávateľov, a to až 357 osôb. Celkovo odhalili inšpektori 563 nelegálne pracujúcich ľudí. Najviac ich zistili v odvetví stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, ubytovacích a stravovacích služieb. Kontrolovaní zamestnávatelia porušovali zákaz nelegálneho zamestnávania najčastejšie tým, že si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

Nelegálnu prácu kontrolovali aj zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2012 vykonali 3 292 kontrol, pri ktorých preverili 11 887 osôb. U 83 podnikateľských subjektov pracovalo nelegálne 129 ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny udelili zamestnávateľom 71 pokút v sume 147 650 €.

Foto: TASR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk