Hlavné menu

21.06.2020

Aj otcovia majú svoj Deň

Od roku 1990 majú na Slovensku tretiu júnovú nedeľu svoj deň všetci otcovia. Kým v minulosti prevládal názor, že o rodinu a deti sa starali ženy a otcovia mali za úlohu zabezpečiť rodinu po materiálnej stránke, dnes už žijeme inú dobu. Čoraz viac otcov sa chce aktívne zapojiť do starostlivosti o deti a vystriedať na materskej dovolenke matku.
 

Kým v roku 2009 sa rozhodlo odísť na materskú dovolenku len 78 mužov, v minulom ich bolo už takmer 17-tisíc. Každým rokom pribúda otcov, ktorí sa rozhodnú zostať doma s malým dieťaťom a vystriedať tak matku na materskej dovolenke. Naša legislatíva im už roky umožňuje čerpať materské až 28 týždňov, najdlhšie však do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa. Podmienkou je, že ju súčasne na to isté dieťa nečerpá matka. Rodičia sa tak pri dieťati môžu vystriedať - najskôr čerpá materské matka a potom otec.

Pokiaľ má rodina 2 deti vo veku do 3 rokov a otec dieťaťa má nárok na materské, môže ho čerpať na staršie dieťa a súčasne matka môže čerpať materské na mladšie dieťa. Vo vzťahu k rodičovskému príspevku však platí, že ak otec poberá materské, v tom prípade rodina nemôže poberať rodičovský príspevok a naopak.

Aktuálna výška materského je na úrovni 75 % predošlej mzdy, čo predstavuje úroveň čistej mzdy. Vzhľadom na to, že muži zarábajú v priemere viac o cca 18 %, rodinám sa túto možnosť oplatí využiť. Najviac odchádzajú na materskú otcovia v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

V roku 2009 poberalo materské v priemere 23 mužov mesačne, v roku 2019 to bolo už priemerne 6 907 otcov. Záujem mužov o odchod na materskú dovolenku výraznejšie rastie od roku 2017, keď došlo k zvýšeniu materského na približne 100 % predchádzajúceho čistého príjmu rodiča.

Počty otcov poberajúcich dávku materské v jednotlivých krajoch

Pribúdaj aj mužov na rodičovskej dovolenke
Čoraz viac otcov odchádza aj na rodičovskú dovolenku, i keď ich počet je nižší ako tých na materskej. Pri rodičovskej dovolenke sa môžu rodičia dohodnúť, kto ju bude čerpať. Kým v roku 2009 bolo na rodičovskej necelých 4-tisíc mužov, v minulom roku to bolo niečo cez 7-tisíc. Najviac sa pre ňu rozhodujú otcovia v Prešovskom kraji, najmenej v Trenčianskom.

Počty mužov poberajúcich rodičovský príspevok v jednotlivých krajoch

Ďalšia pomoc rodinám
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny považuje podporu rodín za svoju prioritu, tak ako aj vláda SR. Preto sa počas tohto volebného obdobia zameria okrem iného aj na zvýšenie a zflexibilnenie rodičovského príspevku, zavedenie otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa, zatraktívnenie flexibilných foriem práce či oslobodenie príjmu rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke od daní a odvodov do výšky 200 eur mesačne. Zároveň vláda zváži aj ďalšie opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia rodiny na Slovensku a najmä pôrodnosť, aby sa ľudia nebáli mať deti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk