Hlavné menu

22.08.2019

Aj tento rok obnovujú pamiatky nezamestnaní

Viac ako 560 nezamestnaných pomáha v tomto roku obnovovať 33 národných pamiatok. Umožňuje im to spoločný projekt s Ministerstvom kultúry SR. Vďaka nemu pomáhame nielen ľuďom bez práce získať cenné pracovné skúsenosti, ale zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo a podporujeme cestovný ruch.
 

V tomto roku sa do projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ prihlásilo viac ako 500 evidovaných nezamestnaných. Takmer polovica vykonáva pomocné práce, zvyšní sú odborní pracovníci. „Hlavný cieľ nie je, aby sme tu získali trvalú pracovnú silu, ale aby sme z evidovaných nezamestnaných poskytli vhodnú pracovnú silu, ktorá splní to očakávanie a cieľ, a ktorá by sa následne vedela zamestnať v praktickom živote," hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Od roku 2011 sa do projektu zapojilo celkovo viac ako 4 200 evidovaných nezamestnaných, ktorí pomohli zveľadiť desiatky kultúrnych pamiatok. Na ich zamestnávanie poskytuje finančné prostriedky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny z Európskeho sociálneho fondu. „Z pohľadu ministerstva práce oceňujem, že viacerí evidovaní nezamestnaní tu dostali príležitosť a šancu, a viacerí sa tej šance chopili a následne našli trvalé uplatnenie na trhu práce," vyzdvihol pozitívne výsledky projektu minister.

Výber subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevky na zamestnanie evidovaných nezamestnaných, má na starosti Ministerstve kultúry SR. „Záchrana historického dedičstva je pre mňa jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, že v tomto roku sme finančné prostriedky na revitalizáciu takýchto objektov zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 miliónov eur," informuje ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Podľa podpredsedu združenia Zachráňme hrady Petra Hercega možno vďaka projektu na Slovensku sledovať veľké pokroky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na lokalitách vidieť. Návštevníci hradov môžu sami vidieť, ako sa za posledných desať až 15 rokov ruiny zmenili. Na niektorých hradoch sa už dokonca podarilo dokončiť niektoré objekty,“ opisuje Peter Herceg.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk