Hlavné menu

15.03.2021

Aj ty môžeš pomôcť vyčerpanému personálu v zariadeniach sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) hľadá dobrovoľníkov do pobytových zariadení sociálnych služieb. Vyčerpanému personálu, ktorý sa stará o klientov v zariadeniach s výskytom ochorenia COVID-19, tak môžeš pomôcť aj ty.
 

Napriek tomu, že sa situácia v zariadeniach sociálnych služieb zlepšuje (k 10.3.2021 bolo na Slovensku 258 covidových zariadení), niektorým zariadeniam chýba personál. „Zamestnanci sú buď v karanténne, alebo na pandemickej PN, a tí, ktorí pracujú, sa o klientov starajú nepretržite a sú vyčerpaní,“ zhodnotil stav v covidových zariadeniach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V necovidových častiach zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny vypomáhajú aj študentky a študenti z partnerských vysokých škôl združených v Asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci, ktoré v závere minulého roka podpísali s MPSVR SR Memorandum o spolupráci. „Ďakujem týmto študentom. V súvislosti s ich pôsobením v zariadeniach dostávame iba pozitívnu spätnú väzbu. Riaditelia a riaditeľky si chvália a veľmi uvítali takúto pomoc. V zariadeniach sociálnych služieb však potrebujeme posilniť aj iné profesie, napríklad zdravotné sestry, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ale aj kuchárov, upratovačky a šoférov, ktorí budú pracovať v covidových a necovidových častiach, preto hľadáme dobrovoľníkov,“ uzavrel minister Krajniak.

Formulár pre dohodárov do covid zariadení je od 5.3.2021 zverejnený na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR tu . Záujemcom – dobrovoľníkom bude zo strany zariadení sociálnych služieb poskytnuté ubytovanie, strava a odmena vo výške od 7 do 10 eur za hodinu (v závislosti od vykonávanej pozície).

Prihlásiť sa môžu iba dospelé osoby, ktoré majú vzdelanie v oblasti, o ktorú majú záujem (napr. zdravotná sestra), resp. majú príslušné oprávnenie (napr. šoféri vodičský preukaz, kuchári zdravotný preukaz a pod.). Dobrovoľníci si môžu vybrať, či chcú pomáhať v covidových alebo necovidových častiach zariadení.

Za prvé dni od spustenia registrácie má rezort v evidencii už 20 prihlásených dobrovoľníkov. O sprostredkovanie spolupráce môžu zariadenia sociálnych služieb požiadať prostredníctvom univerzálneho štandardného formulára na webovej stránke MPSVR SR, ktorý sa nachádza v časti pre ZSS. Týmto formulárom žiadajú nielen o personálnu pomoc, ale aj psychosociálnu, duchovnú či materiálnu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk