Hlavné menu

11.06.2015

Minister odovzdal cenu fondu Pipi dlhá pančucha

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnil na najmilšom koncerte roka Úsmev ako dar. Ten si pripomína už štvrťstoročie svoje existencie, pričom za ten čas ho navštívilo viac ako 12 500 detí z detských domovov z celého Slovenska.
 

Koncert sa aj tento rok konal pod záštitou ministra Richtera, ktorý na ňom odovzdal cenu fondu Pipi dlhá pančucha 39-ročnému Milanovi Danielovi. Dostal ju za šľachetnú pomoc pri spájaní odlúčených súrodencov. Okrem angažovania sa v humanitných činnostiach pre opustené deti, si vzal Milan do opatery týraných a životom ťažkom skúšaných piatich súrodencov. Poskytol im nielen domov, ale aj rodičovskú lásku, ktorá im tak veľmi chýbala. Minister vyjadril obdiv nad jeho činom a uviedol, že si nesmierne váži, čo pre tieto deti urobil, ako im zmenil život.

Ako ďalej zdôraznil minister, práve nástupom do funkcie mu pribudli k svojim deťom aj stovky ďalších detí z detských domovov, ktoré považuje za „svoje“. Pri každej príležitosti za nimi rád cestuje, pretože sa cíti s nimi príjemne, veľa sa od nich dozvie, rád sa s nimi o všetkom porozpráva. Zároveň vyjadril veľkú spokojnosť, že veľa detí, s ktorými sa mal možnosť stretnúť, študuje na stredných či vysokých školách. „Je to, samozrejme, aj zásluha vychovávateľov, ktorí odvádzajú vynikajúcu „prácu“ v prospech detí, budúcej generácie, za čom im patrí vďaka a obdiv,“ uviedol minister. V neposlednom rade prisľúbil, že odchovanci detských domovov, ktorí doštudujú a budú chcieť pracovať v detských domovoch ako vychovávatelia, budú mať dvere otvorené.

Na najmilšom koncerte roka „ Úsmev ako dar“, ktorý sa konal v bratislavskom Divadle Aréna (10.6.) v rámci večerného Gala programu, vystúpili desiatky talentovaných detí z detských domovov z celého Slovenska. Pripravili výnimočné, umelecké vystúpenia a obecenstvu tak ukázali svoje mimoriadne nadanie a talent, ktoré rozvíjajú vďaka odbornému vedeniu pedagógov a vychovávateľov. „Našim cieľom je rozvíjať osobnosť a talent detí z detských domovov a náhradných rodín a dať im priestor, aby prostredníctvom spevu, hry na hudobný nástroj, dramatickej tvorby či tanca vyjadrili svoje pocity a myšlienky. Za tých 25 rokov pozorujeme, že deti, ktoré sa zúčastňujú na našich koncertoch či športových súťažiach, nachádzajú oveľa lepšie uplatnenie v živote,“ povedal na záver Jozef Mikloško z Úsmevu ako dar. Na akcii sa zúčastnili aj štátni tajomníci MPSVR SR, vedúci zamestnanci ministerstva, ako aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk