Hlavné menu

05.02.2014

Ambasádor organizácie “Stop the Silence” na MPSVR SR

Benelux, Škandinávia, Pobaltské republiky, Rakúsko, Česko, Poľsko. To sú krajiny, ktoré počas takmer trištvrte roka navštívil britský herec Matthew McVarish. Svoje posolstvo momentálne odovzdáva na Slovensku.
 

Hlavným cieľom McVarisha je zmena postoja voči posudzovaniu sexuálneho zneužívania detí, predovšetkým k zrušeniu premlčacej doby. Tým, že sa obete často odhodlajú k nahláseniu tohto zločinu až s odstupom mnohých rokov, legislatíva niektorých krajín dáva priestor na to, aby činy zostali nepotrestané. Páchateľom, neraz spoločensky vyššie postaveným ľuďom, to umožňuje pokračovať v páchaní podobných ohavností.

Britský herec, autor a hudobník Matthew McVarish je európskym veľvyslancom organizácie “Stop the Silence” (Zastavme ticho) a jej kampane Cesta za zmenu, ktorá poukazuje na problém sexuálneho násilia páchaného na deťoch. “Snažím sa túto citlivú tému zviditeľniť a preto rokujem so zástupcami jednotlivých krajín. Svojim pochodom naprieč Európou netradične upozorňujem na problém sexuálneho zneužívania detí. Sám som bol v minulosti, aj so svojimi bratmi, jeho obeťou”, zdôraznil na stretnutí so zástupcami rezortu práce. Skonštatoval, že každá krajina, ktorú doteraz navštívil, má do istej miery problém o tejto chúlostivej téme hovoriť.

Matthew McVarish sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podrobnejšie oboznámil predovšetkým s Národnou stratégiou na ochranu detí pred násilím, ako aj s ďalšími aktivitami, ktoré realizujeme na pomoc týraným a zneužívaným deťom. Ako na stretnutí odznelo, všetci sa musíme snažiť o to, aby takýchto detí bolo čo najmenej, aby sa podarilo prípady včas odhaľovať, a v neposlednom rade poskytnúť deťom urýchlenú pomoc. Problematiku eliminácie násilia na najbezbrannejších nedokáže vyriešiť jedna štátna inštitúcia. Ide o problém, do riešenia ktorého sa musia intenzívne zapojiť napr. lekári, učitelia, polícia, justícia, mimovládne organizácie, ale aj široká verejnosť.

Matthew McVarish je na cestách od leta minulého roka a denne pešo prejde približne 40 kilometrov. Slovensko je 16 – stou krajinou, v ktorej odovzdal svoje posolstvo. Jeho nasledujúcou zastávkou bude Maďarsko.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk