Hlavné menu

25.06.2013

Delegácia Čínskej ľudovej republiky na ministerstve

O problematike finančného ohodnotenia štátnych zamestnancov hovoril štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš s námestníkom ministra pre ľudské zdroje a sociálne zabezpečenie Čínskej ľudovej republiky Xianom Heom.
 

Štátny tajomník informoval svojho partnera o legislatívnej úprave štátnej služby a o výkone práce vo verejnom záujme. Čínsky partner sa zaujímal najmä o systém odmeňovania jednotlivých zamestnancov ako aj o ich sociálne zabezpečenie.

Partneri otvorili aj tému uplatňovania demobilizovaných vojakov na trhu práce. Ondruš informoval, že na Slovensku príslušníci ozbrojených zborov majú vlastný sociálny systém, z ktorého majú pri splnení zákonných podmienok možnosť čerpať výsluhový dôchodok a po opustení zboru majú možnosť sa stále uplatniť na trhu práce. Čína v rámci prirodzenej výmeny v armáde každoročne demobilizuje približne 40 tisíc vojenských dôstojníkov. Ich umiestnenie na trhu práce považuje čínska vláda za dôležitú a významnú úlohu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk