Hlavné menu

18.05.2016

Bezpečnosť na prvom mieste

Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš sa zapojil do diskusie o bezpečnosti na pracoviskách. Slovenskú legislatívu v tejto oblasti považuje v rámci Európskej únie za špičkovú.
 

Bojnice v týchto dňoch hostia Medzinárodnú konferenciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci incoBOZ. Na slávnostnom otvorení nechýbal štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. „Výsledky, ktoré Slovensko v tejto oblasti dosahuje dokazujú, že sa v celoeurópskom meradle skutočne nemáme za čo hanbiť. Treba však brať do úvahy aj to, že dnes sú už mnohé predpisy v rámci celej Európskej únie zjednotené a viaceré slovenské nariadenia povinne kopírujú to, čo je platné v celej únii,“ povedal na otvorení štátny tajomník Ondruš. Dodal, že legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí reflektovať nové technológie, výrobné postupy či dokonca nové priemyselné odvetvia.

Na konferencii sa prezentujú najmä nové trendy a postupy pri zaisťovaní bezpečných pracovísk. Štátny tajomník takýto priamy kontakt so zamestnávateľmi a poskytovateľmi služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci víta. „Všetci spoločne sa s nami rozprávajú o tom, ako nastaviť legislatívne pravidlá tak, aby sme na jednej strane nebránili zavádzaniu nových technológií a podporovali hospodársky rast a na strane druhej sme zachovali vysoké štandardy pri ochrane zdravia a životov ľudí pri práci," doplnil Branislav Ondruš.

Medzinárodná konferencia BOZP - Bezpečné pracovisko sa koná v Bojniciach od 18. 5. do 20. 5. 2016 pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR. Súčasťou aktuálneho ročníka je aj európsky seminár o nových investíciách v automobilovom priemysle.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk