Hlavné menu

07.11.2012

Bezpečných podnikov je na Slovensku opäť viac

Certifikátom „Bezpečný podnik“ sa môže pochváliť ďalších sedem firiem. Osvedčenia zástupcom podnikov odovzdal štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti pri práci.
 

Celkovo má takýto certifikát na Slovensku už 24 firiem. Jeho najnovšími držiteľmi sú BOZPO, s.r.o., Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o., Obec Lenartov, Slovenské elektrárne, a.s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, SaarGummi Slovakia s.r.o., SVAMAN spol. s r.o., Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.. Štátny tajomník poďakoval oceneným za opatrenia, ktoré prijali na lepšiu ochranu zdravia a životov svojich zamestnancov a vyjadril presvedčenie, že tieto podniky budú príkladom aj pre ostatných zamestnávateľov.

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Subjekt s takýmto osvedčením predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarne bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

Štátny tajomník ministerstva práce zároveň vystúpil na konferencii v panelovej diskusii k problematike BOZP vo vzťahu k živnostníkom. Odborníci, ale aj zástupcovia živnostenských organizácií požadujú, aby sa rovnaký rozsah BOZP, aký sa uplatňuje na zamestnancov, uplatňoval aj na živnostníkov. Branislav Ondruš upozornil, že ak sa má úrazové poistenie rozšíriť na živnostníkov, bude si to vyžadovať zvýšenie poistných odvodov. Legislatívne tiež treba vyriešiť problém, že živnostník je zároveň zamestnancom i zamestnávateľom. Prisľúbil však, že MPSVR SR je pripravené vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o tejto téme, lebo našim záujmom – aj v súlade s európskou smernicou – je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci aj živnostníkom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk