Hlavné menu

13.03.2014

Budúcnosť občianskych poradní

Štátny tajomník Jozef Burian sa zúčastnil na Česko-slovenskej konferencii „Občianske poradenstvo - účinná pomoc spoločnosti“. Zároveň ju spolu s námestníčkou ministerky práce a sociálnych vecí ČR Zuzanou Jentschke Stöcklovou otvorili.
 

Konferencia sa niesla v duchu poznatkov o fungovaní bezplatných sociálnych poradní, ktoré slúžia ľuďom nielen pri ich akútnych problémoch, ale pomáhajú ich chrániť aj pred potenciálnym sociálnym vylúčením. U nás poskytujú poradenstvo občanom najmä úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Špecializované sociálne poradenstvo majú na starosti akreditované subjekty, ktorých je viac ako 70. Občianske poradne s komplexnejším zameraním na Slovensku nemajú takú tradíciu ako u našich západných susedov. "Česká republika má oblasť občianskych poradenstiev na podstatne vyššej úrovni ako SR. My sme po roku 1990 sčasti túto oblasť zanedbávali a výsledkom je, že u nás nemá vážnejšiu podporu," povedal na úvod štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian. Vzápätí dodal, že táto konferencia a skúsenosti z Českej republiky nám môžu pomôcť naštartovať podporu občianskych poradní aj u nás. „Uvažujeme, že by sme časť zdrojov z EÚ využili aj pre oblasť sociálneho poradenstva. Pri nastavovaní nového operačného programu preto budeme hľadať možnosti, ako podporiť aj túto oblasť.“

U našich českých susedov funguje sociálne poradenstvo už desiatky rokov. Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR ich dotuje ročne sumou približne 220 miliónov českých korún, peniaze dostávajú občianske poradne aj od krajov a obcí či z európskych fondov. „Občianske poradne sa u nás začali vyvíjať približne v polovici 90. rokov a v súčasnosti sídlia prakticky v každom okrese Českej republiky. S Asociáciou občianskych poradní úzko spolupracujeme pri príprave rôznych koncepcií alebo zákonov,“ priblížila námestníčka ministerky práce a sociálnych vecí ČR Zuzana Jentschke Stöcklová.

Občianske poradne poskytujú nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálne poradenstvo. Občanom pomáhajú s poznávaním a uplatňovaním svojich práv. Osobná neschopnosť a následné dlhodobé neriešenie existenčných problémov občanov často krát spôsobuje ich hmotnú núdzu spojenú so sociálnym vylúčením. Občianske poradne sa svojou činnosťou snažia takýmto štádiám predchádzať a pomáhať občanom samostatne riešiť ich problémy.

Medzinárodnú Česko-slovenskú konferenciu „Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti“ zorganizovali Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Združenie občianskych poradní na Slovensku, Asociácia občanských poraden v ČR a Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce. MPSVR SR prevzalo nad podujatím záštitu.

FOTO: Mária Šerá

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk