Hlavné menu

09.11.2018

Budúcnosť práce a vzdelávania

Budúcnosť práce a vzdelávania vo štvrtej priemyselnej revolúcii a náhrada pracovnej sily robotmi otvárajú mnohé príležitosti na rozvoj a inovácie. Prinášajú však aj hrozby, ktoré môžu postretnúť Slovensko, ak nebudú prijaté účinné opatrenia najmä v oblasti rozvoja nových zručností pracovnej sily. Smart Career bola kľúčovou témou medzinárodnej odbornej konferencie a prezentačného veľtrhu firiem Slovakia Tech forum 2018 so zameraním na digitalizáciu, robotizáciu, vedu, výskum a inovácie na trhu práce. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. novembra v Košiciach.
 

Predstavitelia profesijných organizácií, zástupcovia zamestnávateľov a vysokých a stredných škôl jednoznačne potvrdili význam prognózovania potrieb trhu práce podľa zamestnaní a vyhodnocovania uplatnenia absolventov za účelom prijímania účinných stratégií rozvoja ľudského kapitálu. Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský upozornil na alarmujúci stav nízkej uplatniteľnosti absolventov škôl vo vyštudovanom odbore a zároveň nízky záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov vzdelania. Opieral sa o najnovšie výsledky projektu Prognózy vývoja na trhu práce.

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš uviedol, že rezort práce prináša v rámci národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce relevantné dáta o dopyte a ponuke na trhu práce v päť ročnom horizonte a zároveň detailne vyhodnocuje uplatniteľnosť absolventov našich škôl nielen z hľadiska ich nezamestnanosti, ale i porovnaním vykonávaného zamestnania a vyštudovaného odboru vzdelania. Koncom roka plánuje rezort predstaviť internetovú platformu na prezentáciu týchto dát v jednotlivých krajských mestách Slovenska.

Všetci zúčastnení sa zhodli na nutnej okamžitej komplexnej reforme systému celoživotného vzdelávania tak, aby sme ešte dokázali reagovať na potreby štvrtej priemyselnej revolúcie a nezaostali sme za krajinami V4, ale i zvyškom Európy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk