Hlavné menu

04.01.2019

Čo pripravuje MPSVR SR v roku 2019?

Aj v tomto roku pokračuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v príprave opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu životnej úrovne rodín s malými deťmi, seniorov či občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovateľov. Nepoľavíme ani v aktívnej politike zamestnanosti, aby sme dostali na trh práce čo najviac nezamestnaných.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pripravilo návrh na zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne, a teda na maximálne 200 eur. Zároveň by sa mala zvýšiť horná hranica nároku na príspevok z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka. Návrh predloží na rokovanie vlády v apríli. „Chceme tak ešte viac pomôcť seniorom s nižšími penziami vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž. Zároveň ideme vytvoriť základné podmienky a predpoklady, aby sa postupne mohol zaviesť takzvaný trinásty dôchodok,“ informuje minister Ján Richter.

V rodinnej politike uvažuje ministerstvo o predĺžení obdobia poberania materského alebo o razantnejšom zvýšení rodičovského príspevku. „Ak sa nepodarí presadiť obidve opatrenia, budem sa prikláňať k razantnejšiemu zvýšeniu rodičovského príspevku. Moja predstava je, že by sa mohol zvýšiť o sto eur, pretože skok pri prechode z materského na rodičovský príspevok je priepastný,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodinám s budúcimi prvákmi chce štát pomôcť príspevkom vo výške 100 eur na nákup základných školských potrieb pri nástupe do základnej školy. „Je to približne 55-tisíc žiakov, ktorí pravidelne nastupujú do prvého ročníka. My už takúto dotáciu poskytujeme na školské potreby deťom z rodín v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu,” približuje minister Richter. Ďalšia pomoc bude smerovať k rodičom, ktorým partneri neplatia výživné na deti. Od neplatičov by ho mal vymáhať štát, čo rodiča odbremení od komplikovaných právnych sporov.

Rezort chce aj v tomto roku pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, aby sa o nich mohli doma starať ich blízki. Po poslednej legislatívnej úprave je možné príspevky na opatrovanie každoročne upraviť nariadením vlády. „Chceme, aby títo ľudia mali za opatrovanie príjem vo výške čistej minimálnej mzdy, pretože si to bezpochyby zaslúžia. Po minuloročnom zvýšení príspevku o 120 eur na 369,36 eura by sa mohol zvýšiť o ďalších necelých 61 eur na úroveň 430,35 eura, čo je súčasná čistá minimálna mzda,“ približuje plány minister.

Pokračovať budeme aj v aktívnej práci s nezamestnanými, aby sme im pomohli čo najskôr nájsť si zamestnanie. Zvýšenú pozornosť budeme venovať podpore sociálnej ekonomiky, vďaka ktorej môžu dostať šancu zamestnať sa ľudia, ktorí sú bez práce viac ako rok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk