Hlavné menu

18.05.2018

Ďalší pokles nezamestnanosti a nárast voľných pracovných miest

V apríli tohto roka dosiahla nezamestnanosť na Slovensku opäť nové historické minimá. Evidovaná miera klesla už na úroveň 5,42 % a oproti predošlému mesiacu sa znížila o 0,13 percentuálneho bodu. Medziročne ide o pokles až o 2,32 p. b. Počet nezamestnaných, ktorí sú okamžite pripravení nastúpiť do práce, klesol prvý raz pod 150 000, konkrétne ich bolo 149 611. Historické sú aj počty voľných pracovných miest.
 

Úrady práce evidovali v apríli celkom 183 518 záujemcov o prácu, čo je v porovnaní s marcom menej o 4 243 osôb. Celková miera nezamestnanosti sa tak znížila na 6,65 %. „Ekonomika sa vyvíja veľmi pozitívne, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj na raste zamestnanosti a samozrejme poklese nezamestnanosti. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne pribudlo len za minulý mesiac viac ako 5 000 nových pracovných miest. V apríli sme dosiahli dokonca historicky najnižšie počty disponibilných uchádzačov o prácu, a to poklesom pod hranicu 150 000,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Počas apríla si našli prácu stovky mladých nezamestnaných, aj starších nad 50 rokov. Najviac však odišlo z evidencie tých, ktorí boli bez práce viac ako rok, a to až 2 390. „Aj tu sa pohybujeme v historických číslach, celkovo evidujeme 78 819 dlhodobo nezamestnaných, čo je veľmi pozitívne. Pre mňa je zvlášť dôležité, že sa znižuje aj počet ľudí, ktorí sú bez práce viac ako štyri roky. Ich počet v apríli klesol pod 40 000, kým v roku 2013 ich bolo viac ako 70 000,“ vyčísľuje Ján Richter.

Aktuálny stav na trhu práce dáva nezamestnaným priestor, aby si prácu našli, ak o ňu majú záujem. V apríli nahlásili zamestnávatelia na úrady práce najvyšší počet voľných pracovných miest v histórii, a to až 80 581. Pritom pred piatimi rokmi, v apríli 2013, ich evidovali na úradoch práce len 5 333. „Bol by som rád, keby sa nám tieto pracovné miesta podarilo obsadiť najmä našimi evidovanými nezamestnanými. Máme viacero nástrojov na zvýšenie ich kvalifikácie či motivácie zamestnať sa,“ hovorí minister práce. Na pracovné pozície, na ktoré nie je možné nájsť vhodných pracovníkov z radov nezamestnaných, budú môcť zamestnávatelia v krátkom čase prijímať pracovníkov z tzv. tretích krajín v zrýchlenom konaní. „Máme už pripravený návrh nedostatkových profesií v krajoch s mierou nezamestnanosti pod 5 %, na ktoré bude možné využiť tento zrýchlený proces. Zoznam pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zo svojich zdrojov a štatistík a obsahuje 182 profesií. Aktuálne ho konzultujeme so sociálnymi partnermi,“ vysvetľuje minister Ján Richter.

V najbližších mesiacoch očakávame aj nárast sezónnych prác, najmä v poľnohospodárstve. „Zákonník práce dáva zamestnávateľom pri takýchto prácach istú flexibilitu. Pracovníkov môžu zamestnávať na dobu určitú na osem mesiacov, čo je približne 1400 hodín, alebo na dohody. Taktiež môžu jednoduchšie získať aj pracovnú silu zo zahraničia,“ vymenúva minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk