Hlavné menu

28.10.2014

Ďalšia pomoc pre nezamestnaných

Približne 10 tisíc ľudí, najmä z radov dlhodobo nezamestnaných, by mohlo nájsť v krátkom čase uplatnenie na trhu práce. Ministerstvá práce a školstva pripravili projekt „Späť do školy“, ktorý je zameraný na zvýšenie možnosti uplatnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom dodatočného odborného vzdelávania.
 

Mladí nezamestnaní so základnou školou bez ďalšieho vzdelania sa budú môcť vrátiť do škôl, aby získali istú formu osvedčenia o odbornej spôsobilosti a skúsenosti z praxe. Projekt je súčasťou európskych Záruk pre mladých, ku ktorým sa v 2013 pridala aj vláda SR. „Nejdeme pripraviť bežnú rekvalifikáciu, ale dlhodobé vzdelávanie, výsledkom ktorého by mal byť istý výučný list po absolvovaní tejto školy. Je záujem týchto ľudí sa vzdelávať šesť, respektíve desať mesiacov v odbore, o ktorý je záujem na trhu práce,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

Úrady práce evidujú približne 112 tisíc mladých nezamestnaných, ktorí majú ukončenú iba základnú školu a 22 tisíc, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie. Na to, aby sa nezamestnaní pripravovali v odboroch potrebných pre firmy, bude dohliadať ústredie práce. Do vzdelávania však ministerstvá vtiahnu aj zamestnávateľov, keďže nezamestnaní majú praxovať priamo u nich. Polovicu týždňa by tak sedeli v škole a druhú strávia na praxi vo firme. „My sme sa v súvislosti s odborným vzdelávaním stretli aj s jednotlivými priemyselnými zväzmi, pretože bez nich duálne vzdelávanie nie je možné,“ spresnil Richter.

Podľa ministra má rezort záujem motivovať mladých, ktorí by prijali ponuku na vzdelávanie, aj finančne. Okrem hradenia cestovného, ktoré súvisí s návštevou vzdelávacieho zariadenia, by mohli dostávať istú formu motivačného príspevku až do výšky dvesto eur na každý mesiac.

Ministerstvo školstva má vytypovať stredné odborné školy, ktoré budú ochotné a schopné takýchto nezamestnaných vzdelávať v týchto kurzoch. Školy by tak mohli využiť svoje voľné kapacity a zároveň získať aj chýbajúce technické vybavenie. „Ja pevne verím, že to umožní pedagógom a pracovníkom týchto odborných škôl získať aj dodatočné mzdové prostriedky z dôvodu zapojenia sa do týchto projektov,“ skonštatoval minister školstva Peter Pellegrini.

Do projektu by sa mali zapojiť uchádzači o zamestnanie bez ukončeného stredoškolského vzdelania do 40 rokov veku. Predpokladaná výška projektu z eurofondov by mala dosiahnuť 25 miliónov eur. Obsah vzdelávania bude realizovaný na základe špeciálnych učebných osnov, v rámci ktorých budú uplatňované inovatívne metódy a formy vyučovania, či spôsoby hodnotenia. Na záver vzdelávania by mali uchádzači absolvovať výstupné výsledkové testy a celkové zhodnotenie vedomostí dostanú formou vysvedčenia, respektíve výučného list, ktorý by akceptovali zamestnávateľské zväzy a združenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk