Hlavné menu

29.03.2019

Ďalšie rokovania ministra Richtera o podpore pre Slovensko

Podporu slovenskej kandidatúry na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave prezentoval minister Ján Richter už aj kolegyniam v Írsku a vo Švédsku. Urobil tak ako prvý z uchádzačov o túto novú európsku agentúru.
 

Dôvody našej kandidatúry na sídlo novej európskej inštitúcie na Slovensku priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ministerke pre záležitosti zamestnávania a sociálnu ochranu Írska Regine Doherty na rokovaní v Dubline. Následne absolvoval obdobné stretnutie v Štokholme s ministerkou zamestnanosti Švédskeho kráľovstva Ylvou Johansson. „Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá, či už je to geografická rovnováha, prístupnosť budovy a jej poloha, prístup na trh práce alebo vzdelávanie či sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov,“ informoval na rokovaniach minister Ján Richter. Zdôraznil, že Bratislava sa radí k najzelenším a k najbezpečnejším mestám v Európe. Je to multikultúrne mesto so širokou paletou služieb na vysokej úrovni.

Na stretnutiach vyzdvihol aj odborný profil, pre ktorý sa Slovensko rozhodlo o sídlo Európskeho orgánu práce zabojovať. „V posledných rokoch sme zaznamenali rôzne podoby porušovania legislatívy najmä pri najímaní pracovníkov z tretích krajín. Táto situácia ma primala konať, a pred dvomi rokmi som v Bratislave zorganizoval regionálny samit ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu inšpektorátov práce pri odhaľovaní prípadov nelegálnej práce. A práve takáto spolupráca medzi krajinami je jednou z náplní novej európskej agentúry,“ priblížil Ján Richter.

Obe ministerky vysoko hodnotili pripravenosť Slovenska na kandidatúru. Našu ponuku považujú za komplexnú, navyše so silnými argumentmi v náš prospech. Podotkli, že sme prvá krajina, ktorá sa uchádza o ich podporu.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk