Hlavné menu

01.04.2019

Dávky v hmotnej núdzi sa po 10 rokoch zvýšili

Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšili. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Zaviedol sa aj valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví. Súčasťou právnej normy sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní hľadali prácu, čo i len za minimálnu mzdu.
 

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Naposledy sa totiž upravovali v roku 2009. Úplnou novinkou je ich valorizácia. „Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Druhou prioritou novely je motivovať k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku na dvoch úrovniach. Člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 € mesačne. „Od začiatku môjho fungovania na rezorte som si dal jednu z priorít - urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú záujem na Slovensku pracovať, prácu našli. Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Robím všetko preto, aby sa prehlboval rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slovensku pracovať,“ akcentuje minister. Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale napr. aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov, a o ďalšie významné pozitívne zmeny.

Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších opatrení. Prispejú k tomu, aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk