Hlavné menu

03.06.2017

Deň detí sme slávili v detských domovoch

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zavítal minister, štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi deti v detských domovoch na celom Slovensku. V rámci osláv mali športové hry, ale zabávali sa aj pri kultúrnych vystúpeniach či kulinárskej súťaži vo varení guláša.
 

Minister Ján Richter prišiel v sobotu predpoludním medzi deti do Detského domova v Trnave. Šesťdesiatosem domovákov žije v štyroch samostatných skupinách a v jednej samostatnej skupine pre mladých dospelých. Pôsobí tu 14 profesionálnych rodičov, pričom domov má zriadené aj Centrum pomoci profesionálnym rodinám. Ako uviedla riaditeľka domova Martina Krchňáková, deti vedú k väčšej samostatnosti aj tým, že sa podieľajú na každodennom živote skupiny a spolu s vychovávateľom sa učia variť, prať, žehliť, nakupovať potraviny či získavať sociálne zručnosti pre život. Minister ocenil, že každé dieťa detského domova má svoje práva, ktoré sú plne rešpektované. Ale na druhej strane aj povinnosti, ktorých plnením sa učia fungujúcim vzťahom a princípom života v spoločnosti. „Deti v domovoch nemajú ľahký život a mnohé osudy sa ma osobne dotýkajú. Preto mám záujem, a urobím všetko pre to, aby sme im život uľahčili," dodal minister Ján Richter. Deti sa predviedli vo viacerých športových disciplínach, súťažili, varili guláš, spievali a tancovali.

Detský domov Svetluška v Banskej Bystrici navštívil 2. júna štátny tajomník Branislav Ondruš. Domov sa transformoval z internátneho typu na zariadenie s rodinným charakterom výchovy. V súčasnosti poskytuje starostlivosť deťom v štyroch samostatných skupinách a u 16-tich profesionálnych rodičov. Žije v ňom 58 detí, ktoré sú aj zdravotne ťažko postihnuté. „Práca s nimi si vyžaduje veľkú obetu a lásku, čo intenzívne vnímam pri rozhovoroch so zamestnancami. Vedia prečo túto prácu robia, čo im dáva, čím ich obohacuje," zdôraznil Ondruš.

Dva pracovné dni spríjemnili štátnemu tajomníkovi Ivanovi Švejnovi deti z Detského domova v Poprade a v Košiciach. Spolu navštívil vyše 140 detí. „Vďaka starostlivosti vychovávateľov z nich vyrastú úspešní mladí ľudia, čo ma veľmi teší. Sú talentovaní, športovo i kultúrne nadaní," dodal.

Deti na južnom a strednom Slovensku potešil svojou prítomnosťou generálny tajomník služobného úradu rezortu Jozef Vančo. V detskom domove Levice ho privítalo 33 detí a v Detskom domove Martin 71. Práve v tomto zariadení sa špecializujú na deti s ťažkým zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, prevažne mentálnym postihnutím, autizmom a Downovým syndrómom.

Všetky deti dostali darčeky, najmä športové pomôcky a spoločenské hry, pričom pri ich preberaní neskrývali úprimnú detskú radosť a poďakovanie vzácnej návšteve.

Medzinárodný deň detí pripadá v mnohých štátoch sveta na 1. júna a na Slovensku, rovnako ako v niektorých krajinách bývalého socialistického bloku, sa slávi od roku 1952.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk