Hlavné menu

01.06.2018

Deň otvorených dverí v CIPC

Centrum medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže MPSVR /CIPC/ zorganizovalo aj tento rok „Deň otvorených dverí“. Bol zameraný na únosy detí a pomoc pri neplatení výživného. Cieľom je primárne varovať pred spomínanými negatívnymi javmi, ale aj poskytnúť odbornú či právnu pomoc. Odborníci totiž aj tento rok aktuálne upozorňujú, že práve letné obdobie láka pri vycestovaní za prácou či dovolenkou na nadväzovanie nových, neraz neuvážených vzťahov, priateľstiev, ale aj manželstiev s inými štátnymi príslušníkmi.
 

Do agendy tak zákonite pribúdajú ďalšie prípady detí. „Je potrebné si uvedomiť, že pri medzinárodných manželstvách sa často stretávajú dve rozdielne kultúry, náboženstvá, ľudia z iných „svetov“, ktorí môžu mať odlišné názory na spôsob výchovy detí. Keďže každý rodič si prirodzene chráni svoje práva, práve táto rozdielnosť môže spôsobiť, že sa dieťa s ešte väčšou pravdepodobnosťou stáva nástrojom vydierania, konfliktov a v neposlednom rade cezhraničných únosov,“ uvádza riaditeľa CIPC Andrea Císarová.

Problémy môžu vzniknúť pri rozvodoch či partnerských rozchodoch slovenských občanov, ak sa jeden alebo obaja rodičia rozhodnú vycestovať. Nie sú pritom vylúčené únosy detí do zahraničia, prípadne aj zo zahraničia. Je to predovšetkým v tých prípadoch, ak sa napríklad na dĺžku pobytu v cudzine pozerajú odlišne.

Do riešenia vyhrotených situácií vstupuje Centrum, ktoré môže konať len v rámci medzinárodných dohovorov. „Ak matka alebo otec odíde z miesta obvyklého pobytu dieťaťa bez toho, aby o tom druhý rodič vedel, má problém, ktorý sa musí riešiť súdnou cestou. Môže dôjsť k tomu, že bude vydaný aj medzinárodný zatykač, ak je to trestný čin v krajine, z ktorej matka alebo otec dieťa unesie,“ zdôrazňuje Císarová.

Kým v rok 2017 riešilo centrum 60 prípadov unesených detí do zahraničia, v polovici tohto roka je ich zatiaľ len 20. Podľa štatistík Centra je najviac únosov z Anglicka, Nemecka, Rakúska, Talianska a Česko. Za minulý rok boli odborníci z Centra nápomocní taktiež pri cezhraničnom vymáhaní základného výživného na deti v celkovej výške približne 900.000 eur.

Ruka v ruke s únosmi sú aj odoberania detí sociálnymi úradmi v zahraničí. Nastávajú v prípadoch, ak sa rodina vysťahuje do zahraničia. „Najviac odobratých slovenských detí je v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Rakúsku. Sú to štáty, do ktorých najviac migrujú naši občania,“ dodáva riaditeľka CIPC.

V rámci „Dňa otvorených dverí“ navštívilo centrum vyše 100 študentov stredných škôl, pre ktorých pripravili odborné prednášky. Viac ako 20 ľudí požiadalo o pomoc pri riešení komplikovaných životných situácií v súvislosti so zahraničím. Odborníci z centra chcú aj týmto apelovať na slovenské ženy, ale aj mužov, aby konali zodpovedne. Každá krajina má odlišné zákony a platí staré známe “ Iný kraj iný mrav“.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk