Hlavné menu

09.03.2015

Deň žien na ministerstve

Aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Symbolickou kvetinou – karafiátom zablahoželali ženám vedúci zamestnanci rezortu na čele s vedúcim služobného úradu Jozefom Vančom.
 

V sociálnom rezorte pracujú poväčšine ženy, čím sa zvýrazňuje ich sociálne poslanie v rámci neraz nenahraditeľnej a neoceniteľnej práce s ľuďmi, pričom okrem riešenia ťažkých životných situácií a problémov pri uplatňovaní zákonných možností potrebujú neraz empatický, citlivý až materský prístup. Ich nezastupiteľné miesto v sociálnej politike neraz ocenil a vyzdvihol aj minister Ján Richter. V tento deň vyjadril poďakovanie všetkým ženám na Slovensku za ich obetavosť, pracovitosť a prácu pre rodinu i spoločnosť.

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. MDŽ – 8.marec sa oslavuje na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy vtedy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, ako aj proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk