Hlavné menu

14.06.2017

Deti z domovov na Celoslovenských športových hrách

V dňoch 13 – 14. júna 2017 sa konali 27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov, tentokrát v multifunkčnom areáli Čilistov. Svoje sily si zmeralo 350 detí zo 48 detských domov a tí najlepší budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách v Maďarsku.
 

Zo základných kôl, na ktorých sa zúčastnilo 720 detí, vzišli najlepší športovci, ktorí si počas celoslovenského kola zmerali sily v rôznych športových disciplínach - futbal, volejbal, stolný tenis a atletika. Putovný pohár ministra práce získali deti z detského domova v Kolárove. Ceny pre víťazov odovzdali generálny tajomník služobného úradu Jozef Vančo a generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky Nadežda Šebová. Na športových hrách je účasť ministra práce Jána Richtera tradíciou, avšak tento rok sa pre neodkladné pracovné povinnosti na Rade ministrov v Luxembursku zúčastniť nemohol. Víťazi jednotlivých kategórií si na pamiatku odniesli okrem medailí a diplomov aj vecné ceny v podobe športových kníh s venovaním od ministra.

Podujatie zorganizovalo Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar. Záštitu tradične prevzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k športovým aktivitám, ako jeden zo základných atribútov zdravého životného štýlu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk