Hlavné menu

22.06.2016

Deti odobraté v Škótsku sú už doma

Slovákom žijúcim v Glasgove odobrala v apríli 2014 škótska sociálna služba štyri deti. Dôvodom z pohľadu tamojšej legislatívy bola aj v tomto prípade nedostatočná starostlivosť rodičov o ne. Súrodenci boli ihneď rozdelení do rôznych pestúnskych rodín. Po dvoch rokoch sú konečne doma na Slovensku.
 

Deväťročná Karin, sedemročný Kristián, šesťročný Ivan, a päťročný Adrián sa už tešia zo vzájomnej prítomnosti. Do procesu navrátenia detí na Slovensko ešte v úvodnej fáze obratom vstúpilo Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, čo ocenila aj pracovníčka sociálnych služieb v Glasgowe Yvonne Kerr: „Ak by ste neboli vstúpili do komunikácie, tieto deti by boli nezvratne adoptované,“ zdôraznila.

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže komunikovalo s partnermi v Glasgowe a žiadalo, aby sa deti vrátili domov, biologickej rodiny. Po preverení starých rodičov žijúcich na Slovensku, ako aj osobnej účasti riaditeľky Andrey Císarovej v Glasgowe, sociálny úrad povolil návrat detí do SR.

„Centrum pri všetkých prípadoch upozorňuje jasne - iný kraj, iný mrav. V každej krajine platia iné zákony a tie treba rešpektovať. Rodičia týchto detí dôsledne postupovali podľa pokynov Centra a súrodenci sú naspäť,“ povedala Andrea Císarová.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, pod ktoré inštitúcia patrí, realizoval do konca minulého roka projekt Iný kraj - Iný mrav, ktorým upozorňoval slovenských občanov na riziká súvisiace s vycestovaním do inej krajiny. Aj vzhľadom na zvyšujúce sa počty odberaných slovenských detí MPSVR SR uvažuje o pokračovaní aktivít ochrany našich občanov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Neznalosť zákona, ako aj právnych pomerov našich občanov v zahraničí, totiž neospravedlňuje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk