Hlavné menu

14.06.2018

Deti z detských domovov na športových hrách

Tento rok sa v meste Šamorín, časť Čilistov konali už 28. celoslovenské športové hry detí z detských domovov, do ktorých sa zapojilo celkovo 770 detí. Vo štvrtok 14. 6. 2018 ich otvoril námestník sekcie sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVR Štefan Šulek. Víťaz hier bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v Českej republike ešte v júni tohto roku.
 

Mladí, odhodlaní športovci si zmerali sily v disciplínach ako futbal, volejbal, stolný tenis a atletika. Víťazmi Putovného pohára ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa tento rok stal detský domov Necpaly. Pohár, rovnako ako aj ceny všetkým úspešným účastníkom odovzdali štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš a námestník sekcie sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVR Štefan Šulek.

Záštitu nad športovými hrami už tradične preberal minister práce Ján Richter. Víťazi jednotlivých kategórií si na pamiatku odniesli okrem medailí a diplomov aj vecné ceny v podobe športových kníh s venovaním od ministra.

Podujatie zorganizovali spoločnosť Nestlé Slovensko spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podujatie má deťom z detských domov a zo sociálne znevýhodneného prostredia ukázať, že šport, kolektívne úsilie a spolupráca pomáhajú ľuďom prekonať nástrahy života za cestou k úspechu a rovnako fungujú ako základné predpoklady pre zdravý životný štýl a sebavedomie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk